EN QUÈ PODEM AJUDAR?

Els nostres serveis

Estructures de formigó, murs de contenció, construcció de naus, reformes integrals i paviments.

01 Estructures de formigó

La nostra gran experiència de més de 20 anys realitzant estructures de tot tipus són la nostra millor carta de recomanació. Realitzem tot tipus d'estructures, de formigó armat i estructures mixtes.
 • De formigó
 • Murs
 • Encofrats
 • Fonamentació de tota mena
 • Pilars
 • Forjats
 • Lloses massisses
 • Paviments
 • Soleres

02 Murs de contenció

Realitzem murs de contenció de formigó armat amb acabats vistos.
 • Murs de formigó de tot tipus i gruix
 • Murs de contenció
 • Murs per tanques
 • Drenatge per als mateixos
 • Acabats vistos o per arrebossar

03 Construcció de naus

Construcció de naus amb panells prefabricats, de formigó, segons cada projecte comptem amb l'experiència i els mitjans per a la seva execució en temps i qualitat.
 • Naus prefabricades
 • Naus de construcció mixta

04 Reformes integrals

Realitzem reformes amb una excel·lent qualitat en acabats, temps i resolució dels diferents problemes que comporten aquests treballs.
 • Reformes de casa i pisos
 • Reformes de locals comercials
 • Manteniment de naus industrials

05 Paviments

Els paviments són treballs que necessiten d'una alta qualitat en materials per a la seva conservació, per això nosaltres garantim una qualitat a l'hora de la seva reparació o en la realització d'un nou paviment.
 • Paviments impresos
 • Paviments remolinats
 • Reparació de tot tipus de paviments
 • Tractaments a paviments desgastats, descolorits o fissurats